วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2565 นางสาวอรวรรณ ฉ่ำชื่น รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน นำนายปวเรศ นาคมีศรี ประธานสภานักเรียนโรงเรียนสตรีอ่างทอง เข้ารับประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติเยาวชน ที่ร่วมส่งเสริม สนับสนุนและสร้างประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน โครงการมหกรรมเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง “Time For Nature : Youth Power Can Do” เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม

 9 Total Views,  1 Views Today