วันที่ 17 – 18 กันยายน พ.ศ.2565 นายมงคล บกสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีอ่างทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ บูรณาการ STEM Education ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมฯ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้นอกห้องเรียนของนักเรียน การนำความรู้คณิตศาสตร์ มาบูรณาการ STEM Education และเป็นการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ การคิดทางคณิตศาสตร์ อันเป็นทักษะสำคัญของการดำรงชีวิต

 9 Total Views,  1 Views Today