วันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2565 ฝ่ายบริหาร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ “ MATH CHALLENGE ” ปีการศึกษา 2565 จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระหว่างวันที่ 23 – 26 สิงหาคม พ.ศ.2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

 23 Total Views,  1 Views Today