สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข และโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตสุขภาพที่ 4 ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ส่งเสริมจัดกิจกรรม แนะแนว และการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้กับนักเรียนในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 4 ตามโครงการ สบช.สัญจร ปี 2565

 29 Total Views,  2 Views Today