วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายประธาน ทวีผล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง พร้อมด้วยนางบุญยนุช ธรรมสะอาด นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้ร่วมพิธีเปิดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจสมาชิก ยุวกาชาด ผู้บังคับบัญชา และเครือข่าย ยุวกาชาดในจังหวัดสิงห์บุรี โดยมีนายปัญญา บูรณะนันทสิริ ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดงานชุมนุมฯ ในระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

 43 Total Views,  1 Views Today