วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนสตรีอ่างทอง จัดงานมหกรรมวิชาการ

” เทคโนโลยีก้าวหน้า วิชาการก้าวไกล เปิดโลกใหม่กับสตรีอ่างทอง ” ประจำปีการศึกษา 2565

โดยมีนายมงคล บกสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีอ่างทอง พร้อมคณะผู้บริหาร กล่าวรายงานและต้อนรับ นายวินัย ปานแดง ประธานกรรมการสถานศึกษา ซึ่งให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดงานมหกรรมวิชาการฯ ณ อาคารใต้ร่มพระบารมีฯ โรงเรียนสตรีอ่างทอง ซึ่งกิจกรรม ในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนพัฒนาศักยภาพของตนเองและส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เสมือนจริง

 22 Total Views,  1 Views Today