วันที่ 3 สิงหาคม 2565 นักเรียนโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” ร่วมกิจกรรม “การสร้างสรรค์เพื่อสังคม ส่งเสริมและพัฒนาทักษะกลุ่มเด็กและเยาวชน” โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เครือข่ายองค์กรงดเหล้า จังหวัดสิงห์บุรี และแกนนำเยาวชน YSDN สิงห์บุรี ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”

 15 Total Views,  1 Views Today