วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ผู้บริหารโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม  มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้ผ่านการอบรมค่ายเยาวชนเยาวชน ( NBI – Youth Camp ) รุ่นที่ 11 จัดโดย นักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ ( นสช. ) รุ่นที่ 12 ระหว่างวันที่ 24 – 26 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมพระพิรุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 22 Total Views,  2 Views Today