กิจกรรมจิตอาสา ปลูกป่า ปล่อยปลา สร้างสุข เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นายประธาน ทวีผล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ร่วมกับ นายชาคริส ภู่งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี พร้อมด้วย ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรม ปลูกป่า ปล่อยปลา สร้างสุข และสร้างความสมดุลให้แก่ธรรมชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา โดยมีนายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธาน ณ บริเวณโรงเรียนสิงห์บุรี และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง

 37 Total Views,  1 Views Today