วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง โดย นายประธาน ทวีผล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง (ประธานในพิธี) นายชาญณรงค์ ปานเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะวิทยากรจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมดำเนินการจัดอบรม “ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา“ เพื่อการพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูและสร้างภูมิคุ้มกันนักเรียน ผ่าน  Zoom Meeting ณ ห้องประชุม Conference สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง ให้กับครูในสังกัด จำนวน 26 โรงเรียน  โดยมีกำหนดจัดอบรมตั้งแต่วันที่ 22 – 24 กรกฎาคม 2565

 33 Total Views,  1 Views Today