โรงเรียนสิงห์บุรีรับสมัครบุคลากรเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ICT
รับสมัครระหว่างวันที่ 6 – 9 มิถุนายน 2565
ผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ด้วยตนเอง ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไปและบุคคลชั้น 1 อาคาร 4 โรงเรียนสิงห์บุรี ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ลิงค์

https://drive.google.com/file/d/19yMblDkd3F2JlUfoVx7cnBJK7YZzBQam/view?usp=drivesdk

 90 Total Views,  1 Views Today