ดร.มยุรีย์  แพร่หลาย ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” นำผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์และศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตข้าราชการกองทัพเรือ-หาดนางรอง จ.ชลบุรี และรับฟังการบรรยายในหัวข้อ การทำแผนพัฒนาการศึกษาลงสู่การปฏิบัติ โดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบางระจันวิทยา ดร.วัชรพงษ์  แพร่หลาย พร้อมกับนำเสนอผลการดำเนินงานตามโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2565

 

 22 Total Views,  4 Views Today