วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. ดร.มยุรีย์ แพร่หลาย ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” นายนพดล ชาวนาผล  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ และงานแนะแนว นำตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งหมด 14 คน ประกอบด้วย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 จำนวน 9 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 จำนวน 5 คน รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากนายภราดร ปริศนานันทกุล และนายกรวีร์ ปริศนานันทกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทอง ในการวางแผนทำ (Portfolio) เพื่อการศึกษาต่อของนักเรียนเตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมดอกแก้ว

 

 32 Total Views,  8 Views Today