โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดงในการสอบแข่งขันทางวิชาการ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2565 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 28 Total Views,  2 Views Today