ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการทดสอบ วิชา คณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม ในการทดสอบระดับชาติฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564

  1. นางสาวนันท์นภัช       ช้างโฉม                  โรงเรียนสิงห์บุรี
  2. นายกันตพัฒน์           ชุนหคาม                 โรงเรียนสตรีอ่างทอง

 92 Total Views,  2 Views Today