วันอังคารที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2565 ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” เดินทางเข้ารับรางวัลพระพฤหัสบดี ประเภทบุคคล กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา ระดับจังหวัด โครงการรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยได้รับมอบรางวัลจาก นายสมหมาย เก่งการ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดอ่างทอง ณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอ่างทอง

 

 48 Total Views,  2 Views Today