วันพุธที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.10 น.กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ”ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรวิเศษชัยชาญ ให้ความรู้นักเรียนในหัวข้อ “การจราจรและการขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนน” เช่น การปฏิบัติตามกฎจราจร และการสวมใส่หมวกกันน็อก บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ”

 

 32 Total Views,  2 Views Today