วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตำบลบ้านอิฐ ดำเนินการสุ่มตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ให้กับครู นักเรียน บุคลากร และผู้ประกอบการร้านค้าโรงอาหาร จำนวน 10 % หลังจากเปิดการเรียนการสอนรูปแบบ On – Site ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา – 19

 20 Total Views,  2 Views Today