วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2565 ผู้อำนวยการบันลือ พลมาลา พร้อมผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ร่วมต้อนรับนายประธาน ทวีผล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง เข้าตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ของโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม พร้อมให้คำแนะนำตามมาตรการหลักที่ต้องปฏิบัติในสถานศึกษา สร้างความเข้าใจให้กับนักเรียน เพื่อไม่ให้มีการระบาดในโรงเรียน

 24 Total Views,  2 Views Today