วันพุธที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2565 ผู้อำนวยการบันลือพลมาลาผู้อำนวย การโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมมอบเกียรติบัตรให้กับครูวรรณนภาธุววิทย์ , ครูวิทวัสจำปาทองและตัวแทนนักเรียนที่ เข้าร่วมในโครงการเผยแพร่นวัตกรรมการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 34 Total Views,  2 Views Today